צמיגים ופנימיות

צמיגים לאופני הרים, אופני כביש, אופני ילדים ואופני עיר. טיובלס או עם פנימית. בחרו את הצמיג או הפנימית וחזרו לדווש!!!